مسکونی (نمای ساختمان)

دسته بندی پروژه: مسکونی (نمای ساختمان)

کارفرما: آقای مروتی

محل پروژه: قزوین

تاریخ اجرای پروژه: اردیبهشت 94

مجری: آریو دکور پاسارگاد

طراحی و اجرای نمای ترکیبی آجر و ترمووود توسط تیم آریو پاسارگاد.

کلمات مرتبط با مسکونی (نمای ساختمان)