مسکونی ( کفپوش ترمووود)

دسته بندی پروژه: مسکونی ( کفپوش ترمووود)

کارفرما: آقای خوشرو

محل پروژه: فشم

تاریخ اجرای پروژه: تیر 95

مجری: آریو دکور پاسارگاد

اجرای کفپوش فضای باز با متریال چوب ترموو توسط تیم اجرایی آریو پاسارگاد

کلمات مرتبط با مسکونی ( کفپوش ترمووود)