مسکونی (نمای ساختمان)

دسته بندی پروژه: مسکونی (نمای ساختمان)

کارفرما: آقای میرزائی

محل پروژه: کوی فردوس

تاریخ اجرای پروژه: مهر 94

مجری: آریو دکور پاسارگاد

طراحی و اجرای نمای ترکیبی آجر وسنگ دکوراتیو توسط تیم آریو پاسارگاد.

کلمات مرتبط با مسکونی (نمای ساختمان)