واحد اداری

دسته بندی پروژه: واحد اداری

کارفرما: دکتر منوچهر صیف

محل پروژه: خیابان میرداماد

تاریخ اجرای پروژه: بهمن 94

مجری: آریو دکور پاسارگاد

طراحی و بازسازی مطب پزشکی با توجه به نیازها و سلیقه کارفرما

طراحی و اجرای قفسه بندی ام دی اف، سقف دکوراتیو و اجرای کورین آشپزخانه و …

کلمات مرتبط با واحد اداری