چمن مصنوعی

چمن مصنوعی

چمن مصنوعی انتخاب بسیار مناسب جهت زیبا سازی فضاهای خارجی بدون نیاز به اصلاح و نگهداری خاص با تنوع در رنگ از انواع سبز روشن تا تیره و ارتفاع نیم تا 4 سانت.

chm

کلمات مرتبط با چمن مصنوعی