3D PANEL

3D PANEL

امروزه یکی از متریال هایی که بسیار مورد توجه طراحان و کارفرمایان قرار گرفته انواع پنل های سه بعدی هستند، استفاده از پنل های سه بعدی جهت زیبا سازی، بعد دادن به فضا و جدا سازی نسبی فضاهای مختلف امری مناسب محسوب میگردد.

photo_2016-09-07_09-24-07

کلمات مرتبط با 3D PANEL